Dobite ponudu:

+381 62 177-96-39
Viber WhatsApp

0Korpa

Kanalske klime Fujitsu

ARYG-LHTA

ARYG-LHTA
Naziv modela Snaga hlađenja Cena
ARYG45LHTA / AOYG45LETL ≈ 125 m2 12.5 kW 42700 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG45LHTA / AOYG45LATT ≈ 125 m2 12.5 kW 42700 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG54LHTA / AOYG54LETL ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG54LHTA / AOYG54LATT ≈ 140 m2 14 kW 47800 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG60LHTA / AOYG60LATT ≈ 150 m2 15 kW 51200 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG72LHTA / AOYG72LRLA ≈ 190 m2 19 kW 64900 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG90LHTA / AOYG90LRLA ≈ 220 m2 22 kW 75100 BTU na upit Uporediti Kupiti

ARXG-KHTA

ARXG-KHTA
Naziv modela Snaga hlađenja Cena
ARXG45KHTA / AOYG45KRTA ≈ 121 m2 12.1 kW 41300 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG45KHTA / AOYG45KBTB ≈ 121 m2 12.1 kW 41300 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG54KHTA / AOYG54KBTB ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG54KHTA / AOYG54KRTA ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU na upit Uporediti Kupiti

ARXG-KHTAP

ARXG-KHTAP
Naziv modela Snaga hlađenja Cena
ARXG12KHTAP / AOYG12KBTB ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG14KHTAP / AOYG14KBTB ≈ 43 m2 4.3 kW 14000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG18KHTAP / AOYG18KBTB ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG24KHTAP / AOYG24KBTB ≈ 68 m2 6.8 kW 24000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG30KHTAP / AOYG30KBTB ≈ 85 m2 8.5 kW 28000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG36KHTAP / AOYG36KBTB ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG36KHTAP / AOYG36KRTA ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG45KHTAP / AOYG45KBTB ≈ 121 m2 12.1 kW 41300 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG45KHTAP / AOYG45KRTA ≈ 121 m2 12.1 kW 41300 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG54KHTAP / AOYG54KBTB ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG54KHTAP / AOYG54KRTA ≈ 134 m2 13.4 kW 45700 BTU na upit Uporediti Kupiti

ARYG-LMLA

ARYG-LMLA
Naziv modela Snaga hlađenja Cena
ARYG24LMLA / AOYG24LBCB ≈ 68 m2 6.8 kW 24000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG36LMLA / AOYG36LATT ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG45LMLA / AOYG45LETL ≈ 121 m2 12.1 kW 41300 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG45LMLA / AOYG45LATT ≈ 125 m2 12.5 kW 42700 BTU na upit Uporediti Kupiti

ARXG-KMLA

ARXG-KMLA
Naziv modela Snaga hlađenja Cena
ARXG24KMLA / AOYG24KATA ≈ 68 m2 6.8 kW 24000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG30KMLA / AOYG30KATA ≈ 85 m2 8.5 kW 28000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG36KMLA / AOYG36KQTA ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG36KMLA / AOYG36KATA ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG45KMLA / AOYG45KATA ≈ 121 m2 12.1 kW 41300 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG45KMLA / AOYG45KQTA ≈ 121 m2 12.1 kW 41300 BTU na upit Uporediti Kupiti

ARYG-LLTB

ARYG-LLTB
Naziv modela Snaga hlađenja Cena
ARYG12LLTB / AOYG12LALL ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG14LLTB / AOYG14LALL ≈ 43 m2 4.3 kW 14000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG18LLTB / AOYG18LBCB ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU na upit Uporediti Kupiti

ARXG-KLLAP

ARXG-KLLAP
Naziv modela Snaga hlađenja Cena
ARXG12KLLAP / AOYG12KATA ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG14KLLAP / AOYG14KATA ≈ 43 m2 4.3 kW 14000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARXG18KLLAP / AOYG18KATA ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU na upit Uporediti Kupiti

ARYG-LMLE

ARYG-LMLE
Naziv modela Snaga hlađenja Cena
ARYG30LMLE / AOYG30LETL ≈ 85 m2 8.5 kW 28000 BTU na upit Uporediti Kupiti
ARYG36LMLE / AOYG36LETL ≈ 94 m2 9.4 kW 36000 BTU na upit Uporediti Kupiti
Dobite ponudu

    Da biste dobili ponudu za klime Fujitsu, napišite zahtev e-poštom:

    E-mail: